Zásady, na základě kterých zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících zásad:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost
  • osobní údaje zpracováváme na základě nejméně jednoho právního důvodu, transparentně a korektně
 • omezení účelu
  • osobní údaje zpracováváme pouze za níže uvedenými účely a pouze v souladu s těmito účely
 • minimalizace
  • rozsah zpracování osobních údajů je minimální; zpracováváme údaje pouze v takovém rozsahu, který je pro účel jejich zpracování přiměřený a relevantní
 • omezení uložení
  • údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu
 • přesnost
 • integrita a důvěrnost
  • osobní údaje dostatečně technicky a organizačně chráníme

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost - provozovatel eshopu www.studio-lana-art.com, a to Studio LANA-ART s.r.o., IČ 03712770, se sídlem U Sirkárny 467/2a, PSČ 370 04, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23345.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále též „GDPR“). Důvody pro zpracování osobních údajů jsou:

 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů
 • plnění našich povinností dle uzavřené smlouvy
 • zákonné povinnosti (daňové a účetní účely, apod.)
 • ochrana Vašich životně důležitých zájmů
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu veřejné moci nebo při výkonu veřejné moci, kterým bychom byli pověřeni
 • pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Rozsah a účel zpracování Vašich osobních údajů je následující:

 • Plnění našich povinností dle uzavřené smlouvy (zákonný titul)
  • abychom pro vás mohli zboží řádně připravit a doručit, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, IČ (pokud je přiděleno), email, telefonní číslo
 • Vedení účetnictví (zákonný titul)
  • za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti vystavování a evidence daňových dokladů, zpracováváme vaše fakturační údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, IČ (pokud je přiděleno), email, telefonní číslo
 • Registrace (na základě Vašeho souhlasu)
  • na základě vašeho souhlasu s registrací vám zasíláme novinky, tištěný katalog a také vám poskytujeme 5% slevu na nákup; souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů; při registraci zpracováváme následující údaje: jméno a příjmení, adresa, IČ (pokud je přiděleno), email, telefonní číslo
 • Fotografie (na základě Vašeho souhlasu)
  • na základě vašeho souhlasu zveřejňujeme fotografie upletených výrobků na studio-lana-art.com; pro účely zveřejnění fotografie zpracováváme jméno, příjmení a emailovou adresu
 • Správa uživatelských účtů (na základě Vašeho souhlasu)
  • abychom mohli spravovat vaše uživatelské účty vzniklé při registraci, zpracováváme za tímto účelem vašeho jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a email

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni uchovávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů a po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • plnění smluvního vztahu – po dobu nezbytně nutnou na zajištění plnění objednávky + po dobu uloženou obecně závaznými právními předpisy
 • správa uživatelských účtů ke službám, přímý marketing, zasílání obchodních sdělení – do odvolání
 • ostatní zákonné tituly – maximálně 5 let
 • zlepšení kvality nabízených služeb – 1 rok

 

Seznam zpracovatelů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům naší společnosti či oprávněným zaměstnancům našich zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely jejich zpracování. Seznam zpracovatelů osobních údajů pro naši společnost:

 • poskytovatel platební brány
  • umožňuje v našem obchodě platbu kartou, zpracovává údaje z bankovních karet
 • poskytovatelé analytických nástrojů (Google Analytics)
  • za účelem zlepšení naší nabídky a služeb shromažďujeme statistiky o návštěvnosti. Za tímto účelem používáme měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Toto měření návštěvnosti zaznamenává návštěvnost našich stránek a chování uživatelů stránek. Statistika je zcela anonymní a nelze díky ní identifikovat konkrétní osoby.
 • přepravní společnosti (Česká pošta, Uloženka, PPL)
  • za účelem dopravy zboží k vám
 • heuréka (dotazníky spokojenosti)
 • zpracování účetnictví (Daňový servis CB)
  • zpracovává údaje pro daňové a fakturační účely
 • facebook

Cookies

Používání cookies lze na vašem počítači na našich stránkách zakázat, budou tedy zpracovány pouze na základě Vašeho souhlasu.

Předávání dat mimo Evropskou Unii

Žádné osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou Unii.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Dodržujeme vysoce kvalitní organizační opatření, která zajišťují vysokou míru ochrany osobních údajů, zamezují zneužití osobních údajů, jejich poškození nebo zničení.

Kontakt pro vyřizování stížností týkajících se ochrany osobních údajů

Veškeré dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se ochrany Vašich osobních údajů můžete směřovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně písemně na adresu sídla naší společnosti: Studio LANA-ART s.r.o., U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice.

VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI V SOULADU S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům – kdykoliv nás můžete vyzvat k tomu, abychom doložili, zda osobní údaje, které zpracováváme, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, a další dle článku 15 Nařízení Evropské Unie o ochraně osobní údajů (GDPR)
 • ; Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu
 • Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů – právo na opravu Vašich nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů - můžete požadovat omezení rozsahu zpracování osobních údajů; Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu
 • Právo na přenositelnost údajů – podstatou tohoto práva je možnost (za určitých podmínek) získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky možné; Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – vymažeme všechny osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je získali, dále pokud vznesete námitky proti jejich zpracování a pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů; máte právo na výmaz Vašich osobních údajů z našeho systému, ze systému našich zpracovatelů a záloh; nelze uplatnit, pokud jsme vázáni zákonnou povinností ke zpracování (například daňová evidence); Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu
 • Právo stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů – máte právu na námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu; jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali; Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – souhlas můžete odvolat kdykoliv, a to prostřednictvím emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně písemně na adresu sídla naší společnosti: Studio LANA-ART s.r.o., U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice; odvolání souhlasu je rovněž možné odpovědí na jakýkoliv zaslaný newsletter či novinku z našeho obchodu; odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas; Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu

Online platby

Na našich stránkách používáme platební terminály pro poskytování online plateb. Naše společnost nemá žádný přístup k informacím o Vašich účtech a kreditních kartách, které při platbě zadáváte do platebních terminálů.

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Pokud máte zájem, abychom Vám zasílali novinky z našeho katalogu, tištěný katalog a poskytli Vám slevu na nákupy, můžete se v našem obchodě registrovat a při této registraci poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje v tomto případě poskytujete zcela dobrovolně, nemáte žádnou povinnost je poskytnout. Nehrozí Vám žádná sankce v případě jejich neposkytnutí. Nicméně, pakliže osobní údaje neposkytnete, nemůžete Vás zařadit mezi registrované zákazníky, a tudíž Vám nebudeme moci zasílat novinky ani katalog.

 

Výrobci

 • Atomic Knitting
  Atomic Knitting
 • BC GARN
  BC GARN
 • Blue Sky Alpacas
  Blue Sky Alpacas
 • Cardiff Cashmere
  Cardiff Cashmere
 • Karen Noe
  Karen Noe
 • Kawasaki Ribbon
  Kawasaki Ribbon
 • Lotus Yarns
  Lotus Yarns
 • SoHo Publishing
  SoHo Publishing
 • Studio LANA-ART s.r.o.
  Studio LANA-ART s.r.o.
Prev
Next